Vaak vragen mensen hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Mijn antwoord: ga regelmatig met vrienden en bekenden een uurtje mediteren. Hoe meer mensen op deze manier in een helder en coherent bewustzijn komen, hoe groter dit krachtveld zal zijn. Het effect van gezamenlijke meditaties is onderzocht: In 1993 kwamen vierduizend mensen die goed konden mediteren (TM meditatie) bijeen in Washington, D.C.. Hun doel was de criminaliteit in de stad met twintig procent terug te brengen. Gedurende het experiment, dat acht weken duurde, daalde de criminaliteit met maar liefst 23 procent. Ook waren er minder verkeersongevallen, was het minder druk op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en werden minder mensen ziek. Dergelijke experimenten zijn sindsdien 48 keer succesvol herhaald, onder meer in oorlogsgebieden als Israël en Libanon.

Hoeveel mensen heb je nodig hebt om dit effect ook in je eigen omgeving te bereiken? Dat is ook onderzocht en blijkt ongeveer 1 procent van een samenleving te zijn. Als deze mensen echter geoefend zijn in meditatie, heb je aan de wortel uit 1 procent van een samenleving al genoeg. Voor een stad als Amsterdam, met zo’n achthonderdduizend inwoners, ga je dus effectief worden met negentig mensen. Een heel kleine groep mensen kan dus een groot effect hebben op de samenleving, indien zij coherent zijn - dat betekent: stil, afgestemd, beschikbaar.

Als je een betere wereld wilt, hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je een krachtig, coherent veld creëert. Geen methode is sneller, goedkoper en effectiever. In heel Nederland stellen mensen hun huiskamers open (meer dan 250 inmiddels) om samen een veld van coherentie te creëren. De meeste huiskamers hebben een eigen agenda en een gezamenlijk moment met alle huiskamers: iedere tweede zondag van de maand tussen 20.00 en 21.00 uur (inloop in stilte vanaf 19.45 uur, toegang gratis).


WIL JE MEEDOEN OF JE EIGEN HUISKAMER OP DE KAART ZETTEN?

KIJK OP: www.stadsverlichting.nu