DE WEG NAAR VRIJHEID

Er wordt vaak gesproken over de Aarde als een gevangenis planeet met een kunstmatige matrix als controlesysteem.
Dat zou wel eens waar kunnen zijn, maar dat betekent niet dat we ons daar niet uit vrij kunnen maken.
In deze webinar legt Tijn uit hoe het controlesysteem werkt en geeft de belangrijkste inzichten en praktische stappen om jezelf en anderen te bevrijden van iedere vorm van beperking, binding en angst, zodat jij en je naasten in vrijheid en autonomie kunnen leven.

 19,50 BTW